Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Stelsel van eigen middelen (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Traditionele eigen middelen en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Europees Geneesmiddelenbureau (uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling