Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
Interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
Betalingsdiensten in de interne markt (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
Europese interne markt voor elektronische communicatie (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
Elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
Wettelijke controles van organisaties van openbaar belang (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
Verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
De alomvattende aanpak van de EU en de coherentie van het externe optreden van de EU (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
Kwijting 2012: Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de kwijting 2012 aan de Commissie (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling