Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UE - Albania: Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (przystąpienie Republiki Chorwacji) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Uzgodnienia z Królestwem Norwegii dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Uzgodnienia z Księstwem Liechtensteinu dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015 – sekcja 1 – Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Naruszenia prawa konkurencji (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Przemieszczanie odpadów (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Nowe substancje psychoaktywne (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu do definicji narkotyków (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna