Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (B7-0365/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam (B7-0367/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
html 
Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Seszelami (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Komorami (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Madagaskaru (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Umowa ramowa między UE a Republiką Korei w zakresie kwestii dotyczących readmisji (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna