Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Program Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Agencja Europejskiego GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Priorytety w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Realizowane przez NSA amerykańskie programy nadzoru, organy nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz wpływ na prawa podstawowe obywateli UE (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Ocena wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i praworządność (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Przygotowanie do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r. (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Prokuratura Europejska (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r. (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna