Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strategia UE na rzecz Arktyki (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (uprawnienia przekazane i wykonawcze) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Wtorek, 11 marca 2014 r.
html 
Statystyki związane z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Wtorek, 11 marca 2014 r.
html 
Przedłużenie umowy o współpracy naukowej i technicznej WE-USA (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Wtorek, 11 marca 2014 r.
html 
Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Wtorek, 11 marca 2014 r.
html 
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Wtorek, 11 marca 2014 r.
html 
Produkcja i udostępnianie na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Wtorek, 11 marca 2014 r.
html 
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Wtorek, 11 marca 2014 r.
html 
Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Wtorek, 11 marca 2014 r.
html 
Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Wtorek, 11 marca 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna