Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Europejski nakaz dochodzeniowy (A7-0477/2013 - Nuno Melo)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Wymagania wizowe dotyczące obywateli państw trzecich (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy UE i Indonezją dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE (A7-0043/2014 - Yannick Jadot)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Kontrola osób na granicach zewnętrznych (A7-0082/2014 - Tanja Fajon)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Sytuacja na Ukrainie (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Sytuacja w Iraku (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Stosowanie uzbrojonych dronów (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (A7-0051/2014 - Louis Michel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Europejski nakaz aresztowania (A7-0039/2014 - Sarah Ludford)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Informacja prawna