Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Indonezji dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE (B7-0187/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Sytuacja w Wenezueli (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Przyszłość unijnej polityki wizowej (B7-0194/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Szczególne środki w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa mające na celu zwiększenie roli kobiet (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Opłaty licencyjne za kopie na użytek prywatny (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Czwartek, 27 lutego 2014 r.
html 
Zarządzanie jednolitym rynkiem (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Polityka spójności (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Optymalne rozwijanie potencjału regionów najbardziej oddalonych (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Ocena finansów Unii (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Informacja prawna