Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Umowa o dialogu politycznym i współpracy między WE a Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą, z wyjątkiem art. 49 ust. 3 tej umowy (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Umowa o dialogu politycznym i współpracy między WE a Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą, w odniesieniu do art. 49 ust. 3 tej umowy (A7-0119/2014 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Wspólny system podatku od wartości dodanej (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Zmiana decyzji 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Zmiana decyzji 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1 stycznia 2014 r. (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między WE a Indonezją, z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja w zakresie kwestii dotyczących readmisji (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Informacja prawna