Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Umowa ramowa między UE a Republiką Korei z wyjątkiem kwestii dotyczących readmisji (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Czarnogórą (protokół uwzględniający przystąpienie Chorwacji) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Umowa ramowa między Unią Europejską a Gruzją dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Zezwolenie dla Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznych regionionach Madery i Azorów na niektóre napoje alkoholowe (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Podatek AIEM stosowany na Wyspach Kanaryjskich (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Zmiana okresu stosowania decyzji Rady 2004/162/WE dotyczącej systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących tury pytań (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Zmiana art. 90 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, dotyczącego umów międzynarodowych (A7-0253/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu umożliwienia stosowania podpisów elektronicznych (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Projekt budżetu korygującego nr 1/2014 - korekty techniczne dotyczące Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Horyzontu 2020 oraz wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna