Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dostosowanie do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej szeregu aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (A7-0011/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Dostosowanie aktów prawnych w obszarze sprawiedliwości, przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (art. 290 TFUE) (A7-0480/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Dostosowanie aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (art. 290 TFUE) (A7-0010/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Zmiana art. 136 Regulaminu dotyczącego uczestnictwa posłów w posiedzeniach (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Docelowe zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidziane na 2020 r. (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Wspólnotowy znak towarowy (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Zamrożenie i konfiskata dochodów pochodzących z działalności przestępczej (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Informacja prawna