Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Zawierane przez UE umowy o współpracy dotyczące realizacji polityki konkurencji - dalsze działania (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Upoważnienie państw członkowskich do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, traktatu o handlu bronią (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Traktat o handlu bronią (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (wersja przekształcona) (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Wagi nieautomatyczne (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Kompatybilność elektromagnetyczna (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona) (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Informacja prawna