Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Przypadkowe odłowy waleni (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Ochrona zewnętrznych granic morskich (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna