Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Nikolaos Milionis - Grecja) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Danièle Lamarque - Francja) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Ustanowienie wspólnych zasad i procedur wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Instrument na rzecz Stabilności (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Europejski Instrument Sąsiedztwa (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Instrument Partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy w zakresie rozwoju (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Informacja prawna