Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
System rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Prawa człowieka na świecie w 2012 r. oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Produkcja mleka na terenach górskich, obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz w regionach najbardziej oddalonych (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Odporność na katastrofy i ograniczenia ryzyka ich występowania w krajach rozwijających się (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Kobiety niepełnosprawne (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Europejski plan działania na rzecz sektora detalicznego niosący korzyści wszystkim uczestnikom (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Program „Sprawiedliwość" na lata 2014-2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Wtorek, 10 grudnia 2013 r.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Informacja prawna