Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Aspekty płci w kontekście unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Wtorek, 10 grudnia 2013 r.
html 
Rozwój i budowanie państwowości Sudanu Południowego (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Wtorek, 10 grudnia 2013 r.
html 
CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Wtorek, 10 grudnia 2013 r.
html 
Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Wtorek, 10 grudnia 2013 r.
html 
Wolontariat i działalność wolontariuszy w Europie (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Wtorek, 10 grudnia 2013 r.
html 
Wspólna polityka rybołówstwa - Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (debata)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Poniedziałek, 9 grudnia 2013 r.
html 
Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych oraz połowy na wodach międzynarodowych - Sytuacja w zakresie połowów makreli w północno-wschodnim Atlantyku (debata)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Poniedziałek, 9 grudnia 2013 r.
html 
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Marokiem - protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową (debata)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Poniedziałek, 9 grudnia 2013 r.
html 
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Marokiem - protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową (debata) (2)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Poniedziałek, 9 grudnia 2013 r.
html 
Zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Czwartek, 21 listopada 2013 r.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Informacja prawna