Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Finansowanie europejskich partii politycznych (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Emisja dwutlenku węgla z transportu morskiego (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Inwazyjne gatunki obce (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Techniczne wykonanie Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Stosunki między Parlamentem Europejskim a parlamentami państw członkowskich (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna