Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a cel „Europejska współpraca terytorialna” (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Fundusz Spójności (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące produktów inwestycyjnych (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Wspólna organizacja rynków produktów rolnych (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Informacja prawna