Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Przepisy dotyczące zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową oraz zasad umorzenia zobowiązań dla niektórych państw członkowskich (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Alokacja finansowa dla niektórych państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Protokół między Unią Europejską i Republiką Kiribati ustanawiający partnerstwo w sprawie połowów (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Lokalizacja siedzib instytucji Unii Europejskiej (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Projekt budżetu korygującego nr 7/2013 - Zwiększenie środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), aby zaradzić bezrobociu wśród młodych ludzi, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu we Francji, Włoszech i w Hiszpanii (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Projekt budżetu korygującego nr 8/2013 (PBK2 a) - zwiększenie płatności według działów WRF i niedobór środków na płatności w budżecie na 2013 r. (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials z Hiszpanii) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Informacja prawna