Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Miód (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Europejski Fundusz Morski i Rybacki (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Europejskie Kolegium Policyjne (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Skuteczność wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego na starszych pracowników (sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Wniosek Maria Borgheziego o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
69. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Rola radiofonii i telewizji w przedstawianiu UE i jej wartości (A7-0248/2014 - Graham Watson)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Poziom dźwięku pojazdów silnikowych (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Komputerowe bazy danych stanowiące część sieci nadzoru w państwach członkowskich (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Stosowanie i egzekwowanie zasad handlu międzynarodowego (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna