Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Europejski Rok Rozwoju (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Zarządzanie wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Przywóz drewna (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Badania kliniczne produktów leczniczych stosowanych u ludzi (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Wspólny system opodatkowania mający zastosowanie w[nbsp ]przypadku spółek dominujących i[nbsp ]spółek zależnych różnych państw członkowskich (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Śródokresowy przegląd programu sztokholmskiego (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna