Debaty
Znaleziono 1 944 wynik(-i) dla "7 kadencja, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Ustawowe badania jednostek interesu publicznego (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Obniżenie lub zniesienie należności celnych za towary pochodzące z Ukrainy (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Kompleksowe podejście UE a spójność działań zewnętrznych UE (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Absolutorium za rok 2012: Komisja Europejska i agencje wykonawcze (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna