Dezbateri
1.944 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Acordul-cadru UE-Republica Coreea, cu excepția chestiunilor legate de readmisie (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Acordul de stabilizare și de asociere CE-Muntenegru (Protocol pentru a ține seama de aderarea Croației) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Acordul-cadru UE-Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Autorizarea Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru anumite băuturi alcoolice în regiunile autonome Madeira și Azore (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Modificarea perioadei de aplicare a Deciziei 2004/162/CE a Consiliului privind taxele de andocare în departamentele franceze de peste mări (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Modificarea Regulamentului de procedură în ceea ce privește dispozițiile referitoare la întrebările parlamentare (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Modificarea articolului 90 din Regulamentul de procedură al Parlamentului privind acordurile internaţionale (A7-0253/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului pentru a permite folosirea semnăturilor electronice (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014: ajustări tehnice privind Fondul european de investiții, programul „Orizont 2020” și Întreprinderea comună „Shift2Rail” (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică