Dezbateri
1.944 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Condițiile de intrare și ședere[nbsp ]a resortisanților țărilor terțe (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Marţi, 25 februarie 2014
html 
Corpul voluntar european de ajutor umanitar (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Marţi, 25 februarie 2014
html 
Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Marţi, 25 februarie 2014
html 
Produsele biocide (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Marţi, 25 februarie 2014
html 
Combaterea violenţei împotriva femeilor (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Marţi, 25 februarie 2014
html 
Delegarea competenţelor legislative şi exercitarea competențelor de executare de către Comisie (A7-0435/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Marţi, 25 februarie 2014
html 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2014 (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Marţi, 25 februarie 2014
html 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Marţi, 25 februarie 2014
html 
Ameliorarea plantelor (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Marţi, 25 februarie 2014
html 
Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Notă juridică