Dezbateri
1.944 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rezoluţia instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Recomandare de decizie, depusă în conformitate cu articolul 88 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei în ceea ce privește indicarea țării de origine sau a locului de proveniență pentru carnea proaspătă, refrigerată sau congelată de animale din specia porcină, ovină, caprină și de păsări de curte (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Recomandare de decizie, depusă în conformitate cu articolul 88 alineatul (4) litera (d) și articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură, de a nu se opune proiectului de regulament (UE) nr. …/... al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în special pentru a determina volumele de certificate de emisii de gaze cu efect de seră care urmează să fie scoase la licitație în perioada 2013-2020 (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Situația din Ucraina (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Situația din Siria (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Situația din Egipt (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Summitul UE-Rusia (B7-0149/2014, RCB7-0150/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014, B7-0159/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Muntenegru (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Notă juridică