Dezbateri
1.944 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sistemul de resurse proprii (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Resursele proprii tradiționale și resursele proprii bazate pe TVA și pe VNB și măsurile de răspuns la necesitățile trezoreriei (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Majorarea de capital a Fondului European de Investiții (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Agenţia Europeană pentru Medicamente (desfăşurarea de activităţi de farmacovigilenţă cu privire la medicamentele de uz uman) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Tunisia (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
Protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Miercuri, 16 aprilie 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică