Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EÚ – Albánsko: Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení (pristúpenie Chorvátskej republiky) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Dohoda s Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Dohoda s Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Európske dlhodobé investičné fondy (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2015 – Oddiel I – Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Porušenia práva hospodárskej súťaže (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Preprava odpadu (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Nové psychoaktívne látky (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie