Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (B7-0365/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (B7-0367/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a[nbsp ]rastlín (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Rybolovné možnosti a[nbsp ]finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi ES a Seychelskou republikou (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorským zväzom (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Madagaskarom (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Rámcová dohoda medzi EÚ a Kórejskou republikou, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa readmisie (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie