Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Absolutórium za rok 2012: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európska policajná akadémia (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európsky podporný úrad pre azyl (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európsky orgán pre bankovníctvo (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európska chemická agentúra (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie