Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Absolutórium za rok 2012: Európska environmentálna agentúra (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Výročná správa za rok 2012 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Klinické skúšanie liekov na humánne použitie (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Streda, 2. apríla 2014
html 
Regionálna úloha Pakistanu a jeho politické vzťahy s EÚ (A7-0117/2014 - Boris Zala)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Protiraketový štít pre Európu (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Európske odvetvie rybolovu a dohoda o voľnom obchode EÚ – Thajsko (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Európske gastronomické dedičstvo (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Ochrana eura proti falšovaniu (Pericles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Dohoda EÚ – Azerbajdžan o zjednodušení udeľovania víz (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie