Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dohoda EÚ – Azerbajdžan o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach (B7-0240/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o[nbsp ]vymedzenie pojmu „umelé nanomateriály“ (B7-0185/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestným činom (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Implementácia jednotného európskeho neba (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Balík cestovných služieb a[nbsp ]asistenčné cestovné služby (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Fluórované skleníkové plyny (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Sloboda pohybu pracovníkov (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Posudzovanie vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie