Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (delegované a vykonávacie právomoci) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Program Kopernikus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Agentúra pre európsky GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Priority pre vzťahy EÚ s krajinami Východného partnerstva (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Programy sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgány sledovania v jednotlivých členských štátoch a vplyv na základné práva občanov EÚ (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Hodnotenie spravodlivosti v súvislosti s trestným súdnictvom a právnym štátom (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Príprava na plne konvergovaný audiovizuálny svet (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Správa o občianstve EÚ za rok 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Európska prokuratúra (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Správa o pokroku Turecka za rok 2013 (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie