Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Stratégia EÚ pre oblasť Arktídy (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (delegované a vykonávacie právomoci) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Štatistiky pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Predĺženie platnosti dohody o vedeckej a technickej spolupráci ES – USA (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie