Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Záruka EÚ Európskej investičnej banke na pokrytie strát z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Genetické zdroje (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Kontrola technického stavu motorových vozidiel a[nbsp ]ich prípojných vozidiel (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Registračné dokumenty pre vozidlá (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Spôsobilosť úžitkových automobilov (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Štatistika železničnej dopravy (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Štrukturálne zisťovania fariem a zisťovanie metód poľnohospodárskej výroby (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie