Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Európsky vyšetrovací príkaz (A7-0477/2013 - Nuno Melo)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Vízové povinnosti týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Dobrovoľná dohoda o[nbsp ]partnerstve medzi EÚ a[nbsp ]Indonéziou o[nbsp ]presadzovaní práva a[nbsp ]správe v[nbsp ]lesnom hospodárstve a[nbsp ]obchode s[nbsp ]produktmi z[nbsp ]dreva, ktoré sa dovážajú do EÚ (A7-0043/2014 - Yannick Jadot)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Kontrola osôb na vonkajších hraniciach (A7-0082/2014 - Tanja Fajon)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Situácia na Ukrajine (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Situácia v Iraku (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Používanie ozbrojených bezpilotných lietadiel (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Základné práva v Európskej únii (2012) (A7-0051/2014 - Louis Michel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Európsky zatykač (A7-0039/2014 - Sarah Ludford)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie