Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2011)04-05
Utorok, 5. apríla 2011
html 
A7-0016/2011
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE(2011)04-05
Utorok, 5. apríla 2011
html 
A7-0054/2011
Vysvetlenia hlasovania (3)
P7_CRE(2011)04-05
Utorok, 5. apríla 2011
html 
A7-0060/2011
Vysvetlenia hlasovania (4)
P7_CRE(2011)04-05
Utorok, 5. apríla 2011
html 
A7-0028/2011
Vysvetlenia hlasovania (5)
P7_CRE(2011)04-05
Utorok, 5. apríla 2011
html 
A7-0364/2010
Vysvetlenia hlasovania (6)
P7_CRE(2011)04-05
Utorok, 5. apríla 2011
html 
A7-0065/2011
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Komorami – Finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva – Rybné hospodárstvo – prechodné technické opatrenia – Dovoz produktov rybolovu z Grónska (rozprava)
P7_CRE(2011)04-05
Utorok, 5. apríla 2011
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2011)03-24
Štvrtok, 24. marca 2011
html 
A7-0041/2011
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE(2011)03-24
Štvrtok, 24. marca 2011
html 
A7-0051/2011
Vysvetlenia hlasovania (3)
P7_CRE(2011)03-24
Štvrtok, 24. marca 2011
html 
A7-0046/2011
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Právne oznámenie