Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Indonéziou o presadzovaní práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do EÚ (B7-0187/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Situácia vo Venezuele (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Budúcnosť vízovej politiky EÚ (B7-0194/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Osobitné opatrenia v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva na rozvoj úlohy žien (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Poplatky za súkromné kopírovanie (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
Správa jednotného trhu (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Politika súdržnosti (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Optimalizácia rozvoja potenciálu najvzdialenejších regiónov (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Hodnotenie financií Únie (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie