Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi ES a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, s výnimkou jej článku 49 ods. 3 (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi ES a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, pokiaľ ide o článok 49 ods. 3 tejto dohody (A7-0119/2014 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Spoločný systém dane z[nbsp ]pridanej hodnoty (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Zmena rozhodnutia 2009/831/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Zmena rozhodnutia 2004/162/ES, pokiaľ ide o jeho uplatňovanie na Mayotte od 1. januára 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou, pokiaľ ide o otázky súvisiace s readmisiou (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Dohoda medzi EÚ a Tureckom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie