Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rámcová dohoda medzi EÚ a[nbsp ]Kórejskou republikou s výnimkou otázok týkajúcich sa readmisie (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Čiernohorskou republikou (protokol s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Rámcová dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Povolenie Portugalsku uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane v[nbsp ]autonómnych oblastiach Madeira a Azory na niektoré alkoholické nápoje (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Daň AIEM uplatniteľná na Kanárskych ostrovoch (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Zmena dĺžky uplatňovania rozhodnutia 2004/162/ES o[nbsp ]systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych zámorských departementoch (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Zmena rokovacieho poriadku týkajúca sa parlamentných otázok (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Zmena článku 90 rokovacieho poriadku Parlamentu o medzinárodných dohodách (A7-0253/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Zmena rokovacieho poriadku Parlamentu s cieľom umožniť používanie elektronických podpisov (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkajúce sa Európskeho investičného fondu, programu Horizont 2020 a spoločného podniku Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie