Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Odporúčanie pre rozhodnutie – Predĺženie platnosti ustanovení článku 147 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca ôsmeho volebného obdobia
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Zmena článku 166 (záverečné hlasovanie) a článku 195 ods. 3 (hlasovanie vo výbore) rokovacieho poriadku Parlamentu (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Jednotný európsky železničný priestor (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Interoperabilita systému železníc (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Bezpečnosť železníc (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Železničná agentúra Európskej únie (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Hlásenie udalostí v civilnom letectve (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Zavádzanie palubného systému eCall (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie