Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sprostredkovanie poistenia (A7-0085/2014 - Werner Langen)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Tretí akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2014 – 2020 (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Transeurópske telekomunikačné siete (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Prístupnosť webových lokalít orgánov verejného sektora (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Dlhodobé financovanie európskeho hospodárstva (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Podpora rozvoja prostredníctvom zodpovedných obchodných praktík (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Súostrovie Svalbard a jeho rybolovné zdroje (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Tadeusza Cymańského (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Členské štáty, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie