Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Prispôsobenie právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou (články 290 a 291 ZFEÚ) (A7-0011/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Prispôsobenie právnych aktov v[nbsp ]oblasti spravodlivosti odkazujúcich na použitie regulačného postupu s[nbsp ]kontrolou (článok 290 ZFEÚ) (A7-0480/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Prispôsobenie právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s[nbsp ]kontrolou (článok 290 ZFEÚ) (A7-0010/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Vymenovanie člena Dvora audítorov – Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Zmena článku 136 rokovacieho poriadku o účasti poslancov na rokovaniach (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Cieľ zníženia emisií CO2 z[nbsp ]nových osobných automobilov do roku 2020 (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Ochranná známka Spoločenstva (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Zmrazovanie a konfiškácia príjmov z trestnej činnosti (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie