Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Biocídne výrobky (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Boj proti násiliu na ženách (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Delegovanie legislatívnych právomocí a vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (A7-0435/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2014 (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Šľachtenie rastlín (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie