Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Odstránenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov (B7-0091/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
NAIADES II: akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (B7-0094/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
Migrantky bez platných dokumentov v Európskej únii (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Dovoz tuniaka zavalitého (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Protokol medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami (A7-0049/2014 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Vzťahy medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Poistenie prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Vymenovanie podpredsedu Dozornej rady Európske centrálnej banky (A7-0086/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie