Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dohody o spolupráci EÚ v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Splnomocnenie členských štátov na ratifikáciu zmluvy o obchode so zbraňami v záujme Európskej únie (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Zmluva o obchode so zbraňami (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Výbušniny na civilné použitie (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Neautomatická činnosť na trhu (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Elektromagnetická kompatibilita (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie