Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov na trhu (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Jednoduché tlakové nádoby (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Meradlá (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Konkurzné konanie (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Prechod na celoúnijné úhrady a inkasá (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Dohoda z Kapského mesta z roku 2012 o vykonávaní ustanovení protokolu z roku 1993 týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru z Torremolinos o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977 (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
29. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie