Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Žiadosť o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Zbigniewa Ziobra (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Podporovanie voľného pohybu prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (A7-0319/2013 - Sari Essayah)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Autorské práva a súvisiace práva a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Trestné sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Vymenovanie člena Dvora audítorov (Klaus-Heiner LEHNE – DE) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Dvor audítorov (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Vhodnosť právnych predpisov EÚ, subsidiarita a proporcionalita - lepšia tvorba práva (A7-0056/2014 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie