Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Vykonávanie smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Miestne a regionálne dôsledky rozvoja inteligentných sietí (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Malé poľnohospodárske podniky (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Oceliarsky priemysel v Európe (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Uznávanie ekologických škôd v práve EÚ a v medzinárodnom práve (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Reindustrializácia Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie