Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zavedenie prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách Európskej únie (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Činnosť Únie na podporu akcie Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Náhodné úlovky veľrybovitých cicavcov (veľrýb) (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Dozor nad vonkajšími morskými hranicami (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Finančná zodpovednosť spojená so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie