Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Povolenie pre Francúzsko uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Zmena rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti so zbavením a ochranou parlamentnej imunity (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Uvedenie geneticky modifikovanej kukurice na trh na účely pestovania (B7-0007/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Rešpektovanie základného práva na voľný pohyb v EÚ (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Občianstvo EÚ na predaj (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Správa o pokroku Srbska za rok 2013 (B7-0006/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Proces integrácie Kosova do EÚ (B7-0004/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Správa o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľad na obdobie po voľbách (B7-0005/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Právomoci a zodpovednosti stálych výborov (B7-0001/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právne oznámenie